Cirkas
Maldos už išnaudojimų aukas diena Prancūzijoje

dienaAtsiliepdama į popiežiaus Pranciškaus kvietimą skirti specialią dieną seksualinio išnaudojimo, piktnaudžiavimo valdžia ir sąžine aukoms, 2021 metais Prancūzijos vyskupų konferencija nusprendė tokią dieną minėti trečiąjį gavėnios penktadienį: šiemet – kovo 17-ąją dieną.
Pasak Prancūzijos vyskupų konferencijos pareiškimo, „vyskupijos ir parapijos kviečiamos kartu su tikinčiaisiais surengti vieną ar daugiau specialių aukų atminimo ir maldos dienų. Šis laikas Bažnyčioje taip pat skiriamas tam, kad visi suvoktų būtinybę užkirsti kelią ir imtis veiksmų, kad būtų išvengta visų sielovadinių ir žmogiškų situacijų, galinčių sukelti kokio nors pobūdžio prievartą pažeidžiamiausių asmenų atžvilgiu“.

Šiomis dienomis Puatjė miesto arkivyskupas Pascalis Wintzeris išleido knygą „Seksualiniai išnaudojimai Katalikų Bažnyčioje: nuo skandalų iki reformų“, kurioje svarsto ne vien apie pačią išnaudojimų problemą, apie kurią prieš pusantrų metų nepriklausoma komisija, pačios Prancūzijos vyskupų konferencijos prašymu, parengė ir 2021 spalio mėnesį pristatė skaudžią ataskaitą. Arkivyskupas P. Wintzeris pastebi, kad po to daug žmonių paprasčiausiai nebekreipia dėmesio į tai, ką kalba jis ar kiti ganytojai, ir galima suprasti kodėl. Prancūzų arkivyskupas svarsto apie funkcijų tarp dvasininkų ir pasauliečių perskirstymą, apie moterų vaidmens didėjimą, apie vedusius kunigus, apie kitokį nei iki šiol vyskupijų ir parapijų reikalų tvarkymą.

Galima pridurti, kad artimiausiame Prancūzijos vyskupų susitikime, kuris vyks kovo 28–31 dienomis Lurde, bus vėl sugrįžta prieš seksualinių išnaudojimų bei piktnaudžiavimo galia ir sąžine temų. Po 2021-ųjų nepriklausomos komisijos pusšešto šimto puslapių ataskaitos, apėmusios ne vien pačius išnaudojimus, bet ir teisinius, kultūrinius, teologinius aspektus, pateikusios daug rekomendacijų, vyskupijose buvo sukurtos darbo grupės, kurios studijavo šį dokumentą, pačios teikė įžvalgas ir pasiūlymus, kurie ir bus apžvelgti susitikime Lurde kovo gale. (RK / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode