Cirkas
Bažnyčių architektūra: suprantama simbolika ir pritaikymas liturgijai

simbolikaPopiežius Pranciškus pasveikino antradienį, kovo 14 d., vykusio vadinamųjų mažesnių popiežiškųjų akademijų iškilmingo pasėdžio dalyvius ir kasmetinių premijų laureatus.

Prie Šventojo Sosto veikia dešimt skirtingais laikais (nuo šešioliktojo iki dvidešimtojo amžiaus) įkurtų popiežiškųjų akademijų: Mokslų akademija, Socialinių mokslų akademija ir Gyvybės akademijos bei septynios vadinamosios mažosios akademijos, vienijančios teologijos, mariologijos, krikščioniškosios literatūros, sakralinės dailės, architektūros, archeologijos specialistus, turinčios vieną bendrą koordinatorių. Iki pernai įsigaliojusios Romos kurijos reformos šių septynių akademijų veiklą koordinavo Popiežiškoji kultūros taryba, dabar jos veikia Ugdymo ir kultūros dikasterijos žinioje. Būtent šios dikasterijos vadovui kardinolui José Tolentino de Mendonça popiežius adresavo laišką, parašytą akademijų posėdžio proga.

Šiemetinio iškilmingo akademijų posėdžio tema – bažnytinei architektūrai keliamos užduotys: kaip projektuoti, įrengti, pritaikyti kulto erdves, atsižvelgiant tiek į šiuolaikinės architektūros kalbą, tiek į liturgijos reikalavimus.  Šią temą svarsto ir popiežius akademijų koordinatoriui adresuotame savo laiške, perskaitytame per posėdį.

Visi suprantame, kaip labai svarbu, kad liturgijos šventimo aplinka skatintų maldą ir bendrystės jausmą, rašo popiežius. Visi tą aplinką kuriantys elementai – erdvė, šviesa, akustika, spalvos, simboliai, liturginiai baldai – yra labai svarbūs, nes jie tarnauja didžiajam įvykiui, Dievo ir žmogaus susitikimui, kuri vyksta liturgijoje. Popiežius  pabrėžia esminius aspektus, į kuriuos turėtų atsižvelgti liturgines erdves kuriantys architektai: visų pirma reikia siekti, kad būtų suprantama architektūroje naudojamų simbolių kalba; antra – pati liturgija turi būti pagrindinis meninės ir architektūrinės kūrybos įkvėpimo šaltinis.

Popiežius šia proga taip pat pasveikino dviejų architektūrinių projektų autorius, kurie buvo apdovanoti šiemetinėmis Popiežiškųjų akademijų premijomis. Pirmoji premija buvo skirta už  Romos Šventųjų Pranciškaus Asyžiečio ir Kotrynos Sienietės koplyčios atnaujinimą ir liturginį pritaikymą; antroji už bažnyčios Pontederos miestelyje, Toskanoje, projektą. (jm / Vatican News)

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode