Sare roma
Procentai
RETRO

Popiežiaus programa adventui: ateinančiame Jėzuje sutikti stokojančius

popiezius12-03Pirmąjį advento sekmadienį, pradedantį naujuosius liturginius metus, popiežius vidudienio maldai vadovavo ne prie Apaštališkųjų rūmų lango, o kad išvengtų staigių temperatūros pokyčių, šv. Mortos namuose, kuriuose gyvena.

Prieš katechezę, kurią perskaitė vienas Vatikano prelatas, Pranciškus visus pasveikino ir užtikrino, kad jaučiasi geriau, tačiau dar nesijaučia galįs perskaityti visą tekstą. Maldos susitikimo dalyviai, susirinkę į Šv. Petro aikštę, sekė vidudienio maldą su popiežiumi per Šv. Petro aikštėje pastatytus ekranus.

Popiežius Pranciškus vidudienio maldos proga paragino parengti širdis ateinančiam Jėzui – per Kalėdas, kurias švęsime po kelių savaičių, laikų pabaigoje, kai jis sugrįš šlovėje ir kiekvieną dieną, kai ateina mūsų pasitikti per Eucharistiją, per savo žodį, per brolius ir seseris, ypač per stokojančius.

Pirmojo advento sekmadienio Evangelijoje Jėzus tris kartus paragino budėti. Budėti reiškia parengti širdis laukimui, pažymėjo popiežius. Tarnų, apie kuriuos kalbama sekmadienio Evangelijos skaitinyje, budėjimas pagrįstas ne baime, o troškimu: tarnai laukia, kad galėtų išeiti sutikti sugrįžtantį šeimininką. Jie rengiasi jo sugrįžimui, nes jį mylį. Jie taip labai trokšta, kad šeimininkas, kai sugrįš, rastų tvarkingus ir svetingus namus, laukia jo sugrįžimo kaip šventės visai didelei šeimai, kuriai jie priklauso.

Pranciškus pasidalijo šv. Martyno Turiečio gyvenimo epizodu. Padovanojęs vargstančiajam pusę savo apsiausto, jis susapnavo Jėzų, apsivilkusį ta apsiausto dalimi, kurią buvo padovanojęs. Anot popiežiaus, tai graži programa advento laikotarpiui – sutikti Jėzų, ateinantį kiekviename brolyje ir kiekvienoje seseryje, kuriems mūsų reikia, ir su jais pasidalyti tuo, kuo galime: jų klausytis, jiems skirti laiko, suteikti konkrečią pagalbą.

Kaip parengti svetingas širdis Viešpačiui? Mes tai galime artindamiesi prie jo Atleidimo, jo Žodžio, jo Stalo, kurdami erdvę maldai, priimdami jį per stokojančiuosius. „Pasiruoškime laukimui nesiblaškydami ir nesiskųsdami, o budinčiomis, t. y. jo trokštančiomis, širdimis – budriomis ir pasirengusiomis, nekantraujančiomis su juo susitikti. Švč. M. Marija, laukimo moteris, tepadeda mums priimti ateinantį jos sūnų“, – palinkėjo popiežius prieš sekmadienio vidudienio maldą ir palaiminimą.

Po Pranciškaus palaiminimo, šalia jo sėdėjęs prelatas perskaitė kitą popiežiaus kreipimąsi apie nesibaigiantį konfliktą Artimuosiuose rytuose ir sekmadienio rytą vienoje bažnyčioje Filipinuose per mišias surengtą ir aukų pareikalavusią teroristinę ataką.

SAK / Vatican News nuotr.: Vidudienio malda.

Taip pat skaitykite:

Nuorodų sąrašas

Nuorodų sąrašas

Powered by BaltiCode